Столична община с достъпна визия на графиците за разделно събиране на отпадъци

Столична община визуализира графиците за сметосъбиране и сметоизвозване на различните
видове отпадъци за всеки един от районите си. Достъпните визии събират и обобщават
информацията за всички потоци отпадъци по лесен и удобен начин. Акцент е поставен върху
графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всеки район и подрайон, а за
максимално улеснение е предложено и обозначение върху карта. Призивът към гражданите е
да планират изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци с деня на извозването им, така че
да се намали престоят на изхвърлените стари мебели, дограми или чували от домашен ремонт
на улицата.
„С помощта на Столичния инспекторат и Зелена София изготвихме обобщени модерни
визуализации, които предоставяме на районните администрации и ще разчитаме на тях за по-
нататъшното им разпространение. Целта е – така поднесена, информацията да достигне до
жителите на всеки блок и до обитателите на всяка общинска сграда. Само чрез популяризиране
на информацията за това кога и как да събираме и изхвърляме отпадъците си – включително –
едрогабаритните, опасните отпадъци, електрическите и електронните, можем да разчитаме, че
несъобразеното изхвърляне ще намалее, както и ще намалее възможността старите ни мебели
да бъдат събирани нерегламентирано и евентуално – да бъдат изгорени във въздуха“,
коментира инициативата зам.-кметът по Околна среда в СО Йоана Христова.
Инициативата за изготвяне на единни обобщени визуализации стартира преди няколко месеца
с разпространение на графиците, под формата на стикери върху контейнерите за смесен битов
отпадък, в пилотен район Красно село.
Графиците за всички райони, можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/waste

Дискусиите са закрити за тази страница