Столичната община дари над 2500 книги на училища и библиотеки

Над 2500 неотваряни книги ще чакат своите нови читатели в библиотеки в столични училища, центрове за настаняване от семеен тип за деца и други места, където има нужда от нови издания. Идеята е на Столичната община, а целта е да се инвестира в развитието на децата.

Веско беше първият зарадван.доц. д-р Тодор Чобанов,заместник-кмет на Столична община: Нашите усилия винаги са били насочени към най-малките читатели, защото битката за грамотност, за интерес към литературата, към българския език, както се казва, трябва да започне още в люлката.

Детска и юношеска литература, творби на български и световни класици. Книги, посветени на героите от нашата история. Оказва се, че това дарение има смисъл.д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община: Книгата в България е във възход. Броят на читателите се увеличава. Това е пътят на нормалността, бих казал. Пътят на това да превърнем тези дечица в мислещи, четящи, цивилизовани хора.

А в битката за грамотност, това е една от смислените инвестиции. 

Дискусиите са закрити за тази страница