Стартират обществени дискусии по стратегията за развитие на културата

Министерството на културата планира поредица от обществени дискусии по сектори, които целят окончателно прецизиране на изготвената Стратегия за развитие на българската култура. Първата дискусия ще бъде проведена на 17 април в зала 3 на НДК. Това стана ясно в отговор на въпрос от народния представител от Парламентарната група на ГЕРБ д-р Емилия Милкова към министъра на културата Боил Банов.

Варненският депутат отправи парламентарно питане относно финализирането на стратегията, като акцентира върху необходимостта от дългосрочни програмни и управленски цели.

„През годините многократно са правени опити за изготвяне на такъв стратегически документ. В началото на мандата бе обявено, че изработването на Стратегия за развитие на българската култура с хоризонт от 10 години занапред ще бъде един от основните ни приоритети. Създаде се широка работна група, в която бяха включени повече от 150 представители на различните организации и гилдии в сферата на културата. Със свои предложения се включиха и различни културни дейци и изследователи на културни процеси. Бяха проучени и чужди практики. Проведоха се дискусии и в сформираните по-малки работни групи по отделните области”, разясни министър Банов. По думите му на базата и на изготвения ситуационен анализ е изработен проект на стратегия, в който са заложени основните приоритети и цели за периода 2019-2029 г. „Този подход предполага изработването впоследствие и на конкретни стратегически документи с визия за всеки един сектор по отделно”, уточни министърът. Той открои като стратегически значими инициативи съхраняването и насърчаването на културното многообразие, творческата мобилност и защитата на интелектуалната собственост в областта на културата, както и създаването на условия за опазване на културното наследство, за развитие на съвременните форми на изразяване на културните и творческите индустрии.

По време на парламентарния контрол Емилия Милкова отправи въпрос към министър Банов и за условията, които се създават за развитие на библиотечния сектор у нас. Тя изтъкна от парламентарната трибуна и необходимостта от попълване на фондовете на обществените библиотеки с нови книги и съзване на условия за популяризиране на българските автори сред читателите от различни поколения както в страната, така и в чужбина. „Важно е да се насърчават усилията към дигитализиране на библиотечните фондове, не само за да съхраним книжното богатство, а и да го направим по-достъпно за читателите”, заяви народният представител, като подчерта, че стимулирането на хората към четене и повишаване на тяхното ниво на образованост е сред основните приоритети на всяко развито общество.

„Библиотеките в много от случаите са единствен информационен център по места”, отбеляза министърът на културата и припомни, че през 2018 г. бе успешно реализирана програма в подкрепа на обновяването на библиотечните фондове. „В резултат на обявената конкурсна сесия на обща стойност 1 млн. лв. бяха подкрепени 442 обществени библиотеки за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. През настоящата 2019 г. бюджетът на тази програма е двойно увеличен и е 2 млн. лв. Предстои актуализиране на правилата за тяхното предоставяне на обществените библиотеки. В момента Министерството на културата е обявило покана до регионалните библиотеки за предоставяне на проектни предложения по реда на Правилата за разпределяне на допълнителни средства за дейност. Максималният размер на исканията е до 5 000 лв.”, информира министър Банов. Той анонсира, че през 2019 г. министерството отново ще подкрепи участието на България на панаирите във Франкфурт, Лайпциг, Москва и Истанбул. „Създадени са и условия за осъществяване на превод на български автори в чужбина, както и за тяхното представяне пред чужда публика. През месеците юни и октомври 2018 г. по Програма „Помощ за книгата” за подкрепа на творчески проекти в областта на книгоиздаването, бяха обявени две конкурсни сесии и бяха подкрепени общо 67 проекта. В момента предстои обявяването на конкурсна сесия за 2019 г. по същата програма”, каза още министърът на културата.

Дискусиите са закрити за тази страница