Стара детска градина се превръща в защитени жилища в Смядово

Стара детска градина в Смядово ще се превърне в две защитени жилища. тях трябва да бъдат настанени хора с психични разтройства.

Стойността на начинанието е около 600 000 лв., а към момента вариантите за финансиране предполагат осигуряване на финанси от няколко източника. 

Кметът на Смядово Иванка Петрова посочи, че половината сума ще бъде осигурена чрез Фонд „Енергийна ефективност“. По Проект „Красива България“ могат да бъдат ползвани до 180 000 лв., а останалите средства ще бъдат от община Смядово.

Надявам се догодина по това време защитеното жилище да работи. Аз имам одобрението на Агенцията за социално подпомагане, което ще ми гарантира държавната издръжка, казва кметът.Самата детска градина е била продадена и в последствие купена обратно от общината чрез частен съдебен изпълнител.

Освен развитието на услугата, в социалните жилища кметът на Смядово Иванка Петрова вижда и друг плюс – откриване на работни места.

Шуменският университет е близо и има кадри за социалната сфера. Всяка година казвам на абитуриентите, че ако учат в това направление, мога да им осигуря работа още като студенти, казва кметът и посочва, че вече 3 момичета студентки работят като социални работници.

Освен проекта за защитените жилища от ръководството на общината имат виждане и за преустроитсво на закрита детска ясла в дом за стари хора. По идеята се работи и ще се търси финансиране за ремонтни дейности и обзавеждане.

Дискусиите са закрити за тази страница