Средната заплата в софтуерния бранш у нас гони 5000 лева

Софтуерният бранш един от най-бързо растящите в България

Ръстът на софтуерния сектор през 2020 г. е 15%, а според прогнозните данни за 2021 г. ще надхвърли 20,2%, което прави софтуерният бранш един от най-бързо растящите в България независимо от световната пандемична криза в глобален мащаб.

В същото време до 2025 г. браншът ще се нуждае от нови над 32 000 работни места. Това сочат данните от годишния Барометър за състоянието на софтуерния сектор в България. Изследването се изготвя ежегодно от БАСКОМ със съдействието на CBN Pannoff, Stoycheff & Co. и се основава на данни от близо 4600 фирми, предаде БНТ.

Данните бяха представени на специална дискусия, с която БАСКОМ отбеляза и 20 години от създаването си. В нея се включиха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, икономисти, анализатори, членове на Управителния и Консултативния съвети на БАСКОМ, както и изпълнителните директори на част от компаниите, членуващи в БАСКОМ.

Министър Даниел Лорер изброи направленията, по които Министерството на иновациите и растежа ще взаимодейства с високотехнологичните индустрии. Той обърна специално внимание на проблема с липсата на кадри:

„Един от начините, чрез който дългосрочно ще помагаме, е да създадем Съвет за взаимодействие с Министерството на образованието и науката, за да може да служим като проводник на това, което е необходимо за бизнеса и да стимулираме МОН да развива по много по-активен начин кадри от определен тип, от който има нужда индустрията. Второто направление е да подпомогнем бранша с вноса на кадри. В администрацията в момента има ясната нагласа това да се случи и нашата молба към вас е да ни залеете с пилотни проекти, за да можем да стартираме някакви нови скъсени процедури за вкарване на квалифицирани кадри от чужбина”, сподели министър Лорер.

Данните от БАСКОМ Барометър показват, че над 80% от приходите на софтуерните компании са от износ. Ръстът на приходите от износ е 15% на годишна база през 2020 г. и достига 3,8 млрд. лв., а за 2021 г. се очаква експортната стойност да нарасне с нови 20% и да достигне до 4,5 млрд. лв. Приходите на софтуерната индустрия продължават да изпреварват ръста на БВП и през 2021 г. се очаква да достигнат 4.3% относителен дял спрямо БВП.

Броят на заетите в софтуерния бранш в България за същия период надхвърля 46 200, а брутното месечно възнаграждение е 4 857 лв. В тази връзка софтуерният сектор е сред двигателите не само на растежа, но и на потреблението. Работещите в сектора са основни потребители на банкови услуги, на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, основни купувачи и наематели на имоти. Фактът, че софтуерните компании не освобождават офисите си, въпреки че немалка част от екипите работят в отдалечен режим, бе потвърден и от Асоциацията на собствениците на бизнес сгради:

„Току-що завършихме едно изследване сред членовете на нашата асоциация – миналата година около 95% от тях са подписали дългосрочни договори за наем и около 95% от тези компании са подновили договорите си за наем със своите наематели. Което показва, че тези наематели – основно от софтуерния сектор – продължават да гледат на офиса като на място, където могат и искат да работят”, сподели Таня Косева – Бошова, председател на асоциацията.

 

Дискусиите са закрити за тази страница