София събра 27 Върховни одитни институции от Европа

Конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, организирана от Сметната палата на Република България в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз се провежда в Зала 3 на Националния дворец на културата, съобщиха от пресцентъра на Сметната палата. В конференцията участват президенти и представители на сметни палати от 26 европейски страни, сред които 19 страни членки на ЕС, и Европейската сметна палата. Сред тях са председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, българският представител на Европейската сметна палата Илиана Иванова, президенти на Върховните одитни институции на страни членки на ЕС, президенти на Върховните одитни институции на страни кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство. „Целта на този форум е ВОИ от страните-членки на ЕС и от страните, които кандидатстват за членство, да споделят своя опит и водещи практики по прилагането на принципите на доброто управление в публичния сектор – отчетност, прозрачност и интегритет. Управление, което е насочено към подобряване на живота на гражданите и оправдава тяхното доверие.“ Това каза при откриването на форума председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков. „Сметната палата на Република България също подкрепя колегите си от региона – да се развиват като модерни ВОИ и да съдействат за извършването на необходимите реформи в държавите си. ВОИ на тези страни не са безпристрастен наблюдател на предприсъединителния процес. Тяхната роля е ключова, защото дават независими оценки на провежданите реформи от правителствата и дават препоръки за активизиране на усилията и работата на институциите. По този начин ВОИ се явяват една от движещите сили на важните процеси, свързани с прокарването на реформи в своите страни и своеобразен гарант, че тези реформи ще постигнат целите си“, посочи още Цветков. „Обменът на опит между европейските одитни институции и тези на Западните Балкани е важен процес за това да имаме по-добри правила и разходване на средствата. Стабилността и доверието в администрацията, интегритета и върховенството на закона са невъзможни без одитните институции, заяви министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова при откриването на конференцията. Тя подчерта, че събитието е едно от важните в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС именно заради активната роля, която сметните палати имат в интеграционния процес на Западните Балкани. „Одиторите не са врагът, от който трябва да се страхуваме, а наш партньор , който ни помага да адаптираме структурите си, да ги направим работещи и отговарящи на изискванията и законите“, каза още министър Павлова. „Няма значение дали сме големи или малки, трябва да работим заедно в името на доверието между нас, на гражданите и на нашите партньори“, допълни тя. Българският парламент е особено заинтересован от добро взаимодействие със Сметната палата, защото тя му помага при вземането на законодателните решения и за упражняване на парламентарния контрол, посочи Мария Илиева, председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя поднесе приветствие от името на председателя на Комисията – Менда Стоянова. Народното събрание има право при възникването на важни обществено значими проблеми, да възлага до пет одита годишно, припомни тя и специално отбеляза възложените от парламента одити, които Сметната палата извърши за ефективността и ефикасността на банковия надзор, на „Летище София“ ЕАД, на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и възложения през т. г. одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет. „Доброто управление е в основата на доверието на гражданите в техните институции. Ето защо, като одитори ние трябва не само да разкриваме недостатъците, но и да обменяме и разпространяваме добри практики с оглед постигане на по-голяма управленска отговорност, прозрачност и почтеност във всички сфери на публичния сектор“, каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, който направи основно изказване на форума.“ Настоящата конференция е посветена в голяма степен на въпроса за обмен на добри практики между ВОИ на държавите членки и на страните кандидатки, подчерта също той. „Европейската сметна палата е благодарна на председателя г-н Цветков и на Сметната палата на Република България за предоставената възможност да се запознаем отблизо с вижданията и очакванията на страните в Западните Балкани“, посочи още председателят на Европейската сметна палата. По време на конференцията председателите на Сметните палати на Турция – Сейт Ахмет Баш и на Косово – Бесник Османи поискаха подписаха пред колегите си споразумение за сътрудничество. Изключително сме радостни, че нашите колеги избраха София за подписването на този документ. Това показва не само на добрите взаимоотношения между одитните институции на балканските държави, но и е илюстрация на девиза на ИНТОСАЙ „Споделеният опит е от полза за всички“, каза председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков. Той поздрави също така и новоизбрания председател на Държавната сметна палата и генерален одитор на Сърбия Душко Пейович и му пожела успешен мандат. Конференцията протече в четири панела. Първият панел бе посветен на институционалната независимост като ключов фактор за ефективността на ВОИ. Според Волфганг Уиклик, генерален директор на Върховна одитна институция на Австрия: „Само независими ВОИ могат да играят важна роля в повишаването на ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичната администрация – фактори, които също така водят до постигането на Целите за устойчиво развитие. За съжаление, резултатите от Глобалното проучване на ИНТОСАЙ за 2017 г. за дейността и капацитета на ВОИ разкриха редица тревожни тенденции, свързани с независимостта на ВОИ и показват влошаване на ситуацията спрямо предишни години. Ето защо, ИНТОСАЙ и ВОИ предприеха редица мерки за подобрение, като например да се обърнат към Организацията на обединените нации, търсейки подкрепата и и подкрепата на държавите членки или стартирането на програми за повишаване на осведомеността относно значението на независимостта на ВОИ в полза на гражданите.“

Дискусиите са закрити за тази страница