Софийски университет на 988 място в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 988-о място в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2018/2019 г. Топ 2500 се допълват от още 2 български ВУЗ-а – Медицински университет София и Химикотехнологичен и металургичен университет, които заемат съответно 1071-о и 1984-о място.

Класацията оглавява Харвард, следван от университета в Торонто и Оксфорд. Топ 5 се допълва от Станфорд и Лондонски университетски колеж. 
В същото време Алма матер се нарежда на 404-то място в Европа от 817-те европейски университета. В тази класация Медицински университет София заема 429-о място, а Химикотехнологичен и металургичен университет – 690-о. 
Системата за класиране на URAP събира данни за 4000 висши училища в цял свят, оценява академичните постижения с основен фокус върху научната дейност на университетите и класира най-добрите 2500 висши училища в света. Това прави класацията URAP една от най-всеобхватните университетски рейтингови системи, представящи най-добрите 10% от световните университети. Сред основните индикатори, които определят позицията на Софийския университет, са броят на статиите, броят на цитатите, общият брой научни документи, импакт факторът и международното сътрудничество.

Дискусиите са закрити за тази страница