Софийският административен съд отхвърли жалбите срещу сделката за ЧЕЗ

Софийският административен съд отхвърли жалбите срещу спряната от КЗК сделка за ЧЕЗ.

Антимонополният орган спря продажбата заради опасения от евентуален монопол на електроенергийния пазар. Последва обжалване както от „Инерком“, така и от ЧЕЗ, но съдът не уважи исканията.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок.

Дискусиите са закрити за тази страница