Собственно МПС

Собствениците на автомобили следва да се запознаят с законовите изисквания по отношение на моторните превозни средства. Тези изисквания се отнасят за всички превозни средства на общественни места, без значение дали са в движение или не.

При покупка на нов автомобил, дилърът го регистрира на името на купувача в Агенцията DVLA, която издава талон за собственност (Vehicle registration certificate „log book“ – V5C).

При покупка/продажба на употребяван автомобил, продавачът попълва в част 6 от регистрациония талон името и адреса на новия собственник, двамата поставят подписите си в част 8 и талона се връща на Агенцията за издаване на нов талон. До получаването му новият собственник ползва превозното средство с попълнена част 10 (отрязък – V5C/2) от талона. Част 6 на регистрационния талон се използва и при промяна на име, адрес или и двете. В случай, че превозното средство се купува/продава за експорт или се продава на търговец на МПС се попълва респективно част 11 или част 9. Препоръчително е при покупка/продажба да се подпише договор и да не се разчита единственно на талона тъй, като е задължение на лицата, на които има регистрирано превозно средство, да уведомяват DVLA, когато превозното средство е било продадено, прехвърлено, бракувано или изнесено.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

   Вашият коментар