"Синята зона" в Кърджали ще стартира след септември

Синята зона в Кърджали ще бъде изградена на два етапа. Първият етап ще обхване обществените места и се очаква да стартира след септември. Това ще наложи договорите на общината с фирмите, които стопанисват някои от платените паркинги в момента, да бъдат прекратени.

Хасан Азис, кмет на община Кърджали: “Във втория етап, след като придобием опит като администрация, и хората свикнат със „Синята зона“, ще преминем к към останалите планирани улици“, предаде БНР

Дискусиите са закрити за тази страница