Свидетелство за управление на МПС

Наличието на свидетелство за управление на МПС. Постоянно пребиваващите в Кралството могат безпроблемно да ползват издадено от държава членка на ЕС свидетелство за период до три години. След това, то задължително трябва да бъде подменено с британско (UK Driving Licence) в Агенцията за лицензиране на водачи и превозни средства на Обединеното кралство (Driver and Vehicle Licensing Agency – DVLA). Възнамеряващите да останат дългосрочно подменят шофьорските си книжки още с пристигането си в страната. Британското свидетелство се припознава като документ за самоличност от повечето институции, влияе върху размера на автомобилните застраховки, а също и при ползването на служебен автомобил. От януари 2013 г. влезе в сила договорена преди седем години от правителства на Европейския съюз директива за обща европейска шофьорска книжка. Срокът, който европейските служби определят за подмяна на всички свидетелства за правоуправление е до 2015 г.

Коментари

   Вашият коментар