Самонаетo лица (self-employed)


Самонаетo лица (self-employed) съгласно британското законодателство е физическо лице, което предлага услуги от свое име и за своя сметка. Минимални задължителни трудови права, като отпуск и почивка, майчинство, обезщетение не съществуват, тъй като самонаетото лице само определя условията, сроковете на работата и заплащането. На практика това е собствен бизнес под формата на едноличен търговец (Sole Trader), който е задължен да се самоосигурява и заплаща данъци в съответствие с реализираната печалба от дейността и е възможно най-лесният начин за управление на една фирма. Търговската дейност следва да бъде регистрирана в британската данъчна и митническа администрация (HM Revenue ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.