Родители на деца с увреждания ще протестират и след седмица

Исканията на националния протест днес са подкрепени и от родителите на деца с увреждания. Заради специфичните проблеми на хората с интелектуални затруднения те обаче организират още един протест – след седмица, на 18 април, за да акцентират върху техните нужди и искания, основно от които е отмяната на запрещението като мярка за защита.

Двата протеста имат една цел – качествен живот за хората с увреждания. А бариерите пред тези, които имат интелектуални затруднения, са с една повече.Надя Вълкова, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна: 

„Много трудно ни чуват хората, които правят законите, не достига до тях и сме принудени, освен ръководствата на организациите, самите родители също да борят за тези права. Запрещението трябва да бъде отменено.“

Общественото обсъждане от 2012-а година завърши с мнение за отмяна на запрещението, оттогава обаче темата не успява да влезе за разглеждане в Парламента. От промени имат нужда и други закони, както и финансовата рамка, която сега оставя много от хората с увреждания около и дори под чертата на бедността.Галя Койчева, Сдружение „Семеен център Мария”- Варна: 

„В обществото има натрупано напрежение от това, че години наред държавата не ни чува. Трябва да имаме единен регистър и да знаем кои са хората с увреждания, какви са техните диагнози, степен на диагнози, и по възраст, и по местоживеене. След като няма единен регистър, няма как да се създават социални услуги.“

Хората с интелектуални затруднения трябва да получат подкрепа при вземането на решение, а не да бъдат „зачеркнати“ – за това настояват техните родители днес, за това ще протестират и след седмица.

 

Дискусиите са закрити за тази страница