Рекламен клип ограничава движението в столицата

От 06:00 до 20:00 часа на 21.12.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип, извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Петър Папакочев“ чежду ул. „Паша Христова“ и ул. „Родопски извор“ – 10 /десет/ паркоместа.

„Център за градска мобилност” ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение автомобили, само по нареждане на отдел „Пътна полиция” при СДВР, за времето и мястото посочени по-горе, съгласно чл.171, т.5 от Закона за движението по пътищата.

Дискусиите са закрити за тази страница