Регистриран е ръст на заплатите в област Русе

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Русе в сравнение с третото тримесечие на миналата година е увеличена със 73 лева, съобщи Териториалното статистическо бюро „Север“.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта е 914 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли – септември 2018 г. е 991 лева, а в частния сектор – 895 лева. Десет на сто е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – осем на сто.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили работещите в производство и разпределение на енергии и газообразни горива“ – 1405 лева. Най-ниско платени са били хората в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 522 лева.

Според средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области в страната.

Дискусиите са закрити за тази страница