Работа във Великобритания

Работа във Великобритания

Възможностите за работа във Великобритания са различни, но и строго индивидуални. В изпълнение на европейското законодателство има различни възможности за легална заетост - разрешения за работа, схеми в селското стопанство, висококвалифицирани специалисти, студенти и упражняването на собствен бизнес.Помогна ли Ви тази статия?
9.2/10 - 43 гласували
Работа във Великобритания
9.2/ 10stars

Дружество с ограничена отговорност (Limited Company – Ltd)

Дружество с ограничена отговорност е бизнес структура сходна на българското ООД, ЕООД и АД, в която се ограничава отговорността на неговите членове, акционери и директори, оттам терминът "дружество с ограничена отговорност". Като юридическо лице, само по себе си, финансите на дружеството са отделени от личните финанси на собствениците. Акционери могат да бъдат както физически лица, така и фирми, които не са отговорни финансово по отношение на ...
Виж още

Данъчна система

Не съществува общоевропейски закон, постановяващ по какъв начин гражданите на ЕС, които живеят и работят в ...
Виж още

Самонаетo лица (self-employed)

Самонаетo лица (self-employed) съгласно британското законодателство е физическо лице, което предлага услуги от свое име и за своя сметка. Минимални задължителни трудови права, като отпуск и почивка, майчинство, обезщетение не съществуват, тъй като самонаетото лице само определя условията, сроковете на работата и ...
Виж още

 Трябва да сте влязал в профила за да оставите коментар