Първата онлайн платформа за социалнозначими заболявания заработи в България

Първата онлайн платформа за социалнозначими заболявания заработи в България. Тя носи името „Портал на пациента“ и предлага коректна и достъпна информация за най-разпространените заболявания у нас. 
„Новата интернет платформа предоставя полезна за пациентите информация за различни заболявания и състояния в областите кардиология, диабет, щитовидна жлеза, онкология, неврология и ревматология. Материалите са подготвени от специалисти на достъпен и разбираем за пациентите език, подчерта авторът на идеята Владимир Томов от фондация „В помощ на здравето“:
„Порталът дава възможност да не се лутаме в информационните потоци, а да получим точно това, което ни е нужно за конкретните състояния, в повечето случаи хронични заболявания“.
Порталът предлага информация и полезни съвети и за близките на болни хора, които се грижат за тях. Той е отворена система и ще продължи да се обновява и допълва.

Дискусиите са закрити за тази страница