Пълна проверка на „Вътрешен одит“ за изменението на проекта за „Граф Игнатиев“

Пълната проверка на дирекция „Вътрешен одит“за обстоятелствата довели до смяната на изпълнителя на ремонта на „Граф Игнатиев“ са по заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова, пише Столица.бг

На 29 юни 2018 г. Специализираният експертен съвет по устройство на територията е разгледал искане от „Столичен електротранспорт“ ЕАД за необходимостта от преработка на проекта в частта „релсов път“. След преразглеждането експертният съвет е стигнал до заключението да бъде възложено изготвянето на нов инвестиционен проект, с който да се намерят решения за отводняването на релсовия път, промяната на кривите по ул. „Алабин“ по начин, по който трамвайте да могат да се разминават без светофар. В новия проект трябва да има и цялостно решение за околорелсовата еластична виброизолационна система, в съчетание с носеща конструкция тип „плаваща плоча“, което е довело до промяна на един от влаганите материали, както и изпълнение на дренажна система пише Фандъкова в пост във Facebook.

Цената на новия материал се доказва от изпълнителя и се одобрява от възложителя, който е Столична община. Фандъкова допълни че като процедура в договора е разписано, че не може да бъде платена по-висока цена за нещо, което струва по-малко при промяна на материалите, а това е и в интерес на обществото.   

Дискусиите са закрити за тази страница