Пчелари излизат на протест, Порожанов уверява, че ще има повече пари

 Няколко дни остават до големия протест, организиран от регионалните пчеларски организации в Североизточна България, който ще се проведе на 10 декември пред сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в София. Стопаните настояват за директни плащания на пчелно семейство и за субсидии за опрашването. Пчеларите настояват и да се уреди трайно субсидиране в сектора в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. В отговор на депутатски въпрос земеделският министър Румен Порожанов заявява, че в бъдещата Обща селскостопанска политика на сектор „Пчеларство“ е отредено специално място, предвид ролята на пчеларството за постигане на целите на ОСП по отношение на околната среда, като се увеличава със 70% общия бюджет за ЕС за изпълнение на национални пчеларски програми. От 36 млн. евро бюджетът става 60 млн. евро за 27 държави членки. Порожанов съобщава, че това решение е взето на база важната роля на пчеларството за околната среда и връзката с новите екологични условия, предава репортер на БГНЕС. Досега пчеларските програми се прилагаха на доброволни начала, а в новия период ще бъдат задължителни за всички държави членки. Правилата за прилагане и допустимите мерки се запазват, както в настоящия период. Запазва се и съотношението за финансиране – 50% финансиране от ЕС и 50% от държавите членки. Бенефициентите ще останат същите – пчелари и пчеларски организации на производители. За България увеличението на бюджета за пчеларство е с 847 352 евро, спрямо определените средства за 2019 г. (от 1 216 533 евро за 2019 г. на 2 063 885 евро годишно), подчертава министърът. Той заявява и че бюджетът за държавните помощи за 2019 г. ще се определи с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ в началото на годината. Румен Порожанов / БГНЕС В рамките на годишния бюджет ще се разпределят средствата, предвидени за подпомагане по всички схеми за държавни помощи и помощи от типа de minimis. Минималните помощи принципно се предоставят при остра необходимост за покриване на разходи от различно естество, като основната им цел е, в конкретен момент да може да се реагира бързо и своевременно на създали се сложни или тежки състояния за определени сектори и имат бърз ефект върху земеделските стопани. Ежегодно в Министерството на земеделието, храните и горите постъпват редица искания от браншови организации за подкрепа по линия на минималните помощи, които са обект на разглеждане и преценка, тъй като разполагаемият ресурс е ограничен, а също така при предоставянето на помощи de minimis следва да се спазва индивидуален и национален таван, посочва министърът. В тази връзка, разпределението на средствата за минимални помощи по съответните направления ще се осъществи с решения на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, след преценка на необходимостта и целесъобразността за тяхното предоставяне. В заключение, при постъпване през 2019 г. на обосновано искане от пчеларските организации и при наличие на финансова възможност, ще бъде разгледано предоставянето на държавно подпомагане под формата на минимална помощ за земеделски стопани – пчелари, заявява още министър Порожанов.

Дискусиите са закрити за тази страница