Професионално обучение

Практически ориентирана програма за обучение Аpprenticeship (чиракуване) е възможност за младите хора на възраст между 16 и 24 години да придобият нова квалификация в над 150 професионални области. Положителното на програмата е, че отделя внимание на практическите умения, които са под формата на платен труд. След завършване участниците излизат с практически опит, Национално Свидетелство за Професионална Квалификация на ниво 2 (National Vocational Qualification – NVQ Level 2) и всички допълнителни квалификации, които се изискват за избраната професия.

Великобритания е известна с възможностите си за различни видове курсове и програми за квалификация и пре-квалификация. Този вид обучение може да е с пълна или с непълна заетост и се провежда в колежите за обучение на лица над училищна възраст.

Коментари

   Вашият коментар