Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия.

Работодателите могат да ползват професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme) за служителите си чрез освободени от данък допълнителни осигурителни вноски. Тази схема може да бъде приложена както при държавните, така и при служители в частни фирми. Индивидуалните и застрахователни пенсионни схеми бяха създадени през 1988г. за работещите, които не са включени в професионални пенсионни схеми, но от април 2001г. могат да бъдат ползвани неограничено. Частните фирми вече задължително предлагат на служителите възможност за необлагаеми допълнителни вноски (Additional Voluntary Contributions – AVCs) към професионалната схема, където има един, с цел увеличаване на обезщетенията при пенсиониране.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар