Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия.

Работодателите могат да ползват професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme) за служителите си чрез освободени от данък допълнителни осигурителни вноски. Тази схема може да бъде приложена както при държавните, така и при служители в частни фирми. Индивидуалните и застрахователни пенсионни схеми бяха създадени през 1988г. за работещите, които не са включени в професионални пенсионни схеми, но от април 2001г. могат да бъдат ползвани неограничено. Частните фирми вече задължително предлагат на служителите възможност за необлагаеми допълнителни вноски (Additional Voluntary Contributions – AVCs) към професионалната схема, където има един, с цел увеличаване на обезщетенията при пенсиониране.

Пенсионната реформа разшири и инвестиционните възможности, които съществуваха при индивидуалното управление на покупка и продажба на активите в различните пенсионни планове. Схемата за индивидуално пенсионно самоосигуряване (Self invested personal pension schemes – SIPPs) е предпочитана от хората дългосрочна инвестиция. SIPPs позволява редовни и еднократни плащания на суми, които е възможно да се прехвърлят в други пенсионни планове в схемата. Работодателите също могат да правят вноски в определения плана и в допълнение SIPPs позволява инвестиции от широк спектър от източници, включително бизнес имоти, акции и дялове. Разбире се, трябва да се има предвид, че частните пенсионни фондове са рискови инвестиции и са подходящи само за няколко инвеститори. Жизнено важно е винаги да се потърси съвет, преди включването в този тип фондове.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар