Протест: Най-малките ВЕИ производители жертва на произвола на КЕВР

Съюзът на европейските производители на зелена енергия се противопоставя на поредните промени със задна дата, насочени към унищожаване на малките ВЕИ производители (покривни соларни инсталации за собствени нужди с мощност до 30KW), които продават само излишъка от произведената електрическа енергия. Засегнатите ще продават продукцията си на средно 3 пъти по-ниски цени от първоначално договорените, тъй като КЕВР осъществи промени в Наредба 1 (известна като НРЦЕЕ), с която стотици дългосрочни договори на малките ВЕИ се изменят ретроактивно. Скорошната поправка в Наредбата удря разпръснати малки ВЕИ централи, които нямат никакви възможности за противодействие на произвола на КЕВР.

Парадокс в България е, че най-малките ВЕИ централи получават най-ниска изкупна цена, а най-големите производители се ползват от преференциални цени, схеми за подпомагане при изграждане и редица други предимства, които им гарантират жизнеспособни цени. В последните 5 години систематично се провежда политика на репресиране на малките ВЕИ производители, като десетки от тях вече са спрели функционирането си. По официална справка на АУЕР 48 фирми са спрели своята дейност поради неплатежоспособност след въвеждане на §18. Има проведени търгове и насрочени такива от съдия изпълнител за разпродажба на имущество на още 4 дружества за задължения към НАП и банки. 70% от фирмите са със запор на целия приход на банковите им сметки от НАП и НОЙ. Всичките 274 фирми са в неплатежоспособност, имат огромни загуби и са във фактически фалит по отношение на приходите и разходите от дейността на производство от ВЕИ, според данни на ГФО за 2018 г. Вече е настъпило извън гаранционно обслужване, ремонтните дейности и подмяната на инвертори, което изважда централите от производство. Нека припомним прецедента от юли 2015 г., когато Законът за Енергетиката бе специално изменен, за да прекъсне двойно финансиране при централите, изградени по „схеми за подпомагане“, а вместо това бе приложен само към ВЕИ, подпомогнати по мерките от ПРСР, тъй като те представляват най-малка мощност и са разположени в селски райони, нямат лобита и са най- беззащитни Сега текат промени в Закона за енергетика (миналата седмица минаха на първо четене), които са насочени към утвърждаване и гарантиране на цени за големите ВЕИ, които излизат на свободния пазар чрез „договори за разлика“ , които им гарантират досегашните приходи, а за малките 274 фалиращи ВЕИ темата отново не се засяга, въпреки многото становища изпратени до Парламентарната комисия по енергетика към Народното събрание, които дори не се публикуват от комисията в нарушение на самия правилник на НС. Съюзът на европейските производители на зелена енергия (СЕПЗЕ) изисква отговорните надзорни институции над КЕВР да упражнят контрол за правилно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ и за спешно транспониране на Глава Устойчивост от Новата Директива 2108/2001 от 11.12.2018 г. Съюзът предупреждава, че сегашните действия противоречат на Директива 2018/2001/ЕО за насърчаване на ВЕИ – част от приетия пакет „Чиста енергия, в която има категоричните текстове за гарантиране на устойчива среда на реализирани и бъдещи проекти. Въведена е забрана на държавите- членки в ЕС да налагат регулаторни промени и ретроактивни действия!!! Благодарение на Съюза на европейските производители на зелена енергия се стигна до приемането от Европейския парламент на Глава „Стабилност на финансовото подпомагане“ в новата си Директива, позовавайки се на създадената от законодателя на Р. България ситуация за фалиращите малки ВЕИ, вследствие на наложени ретроактивни и репресивни мерки през 2015 г. Европейския парламент прие изричен текст в защита към 274 малки българските ВЕИ! КЕВР и Народното събрание нехаят! Съюзът на европейските производители на зелена енергия (СЕПЗЕ) заявява, че при правилно прилагане от страна на КЕВР на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ, цената на ел. енергия за бита трябва да бъде значително по ниска. Въпросът е докога ще се погазват закони, договори и наредби, които унищожават малкия бизнес, водят до замърсяване на природата и са в ущърб на обществото?! Ако ситуацията веднага не се промени, 274-те ВЕИ производители са готови на протестни действия.

Дискусиите са закрити за тази страница