Промени в отстъпките при плащане на данъци

НАП започна изпращането на близо 174 хиляди електронни писма до клиентите си, за да ги уведоми за променения ред за ползването на отстъпката при подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ). Имейли ще получат тези клиенти на приходната агенция, които са декларирали електронен адрес пред НАП и са подали декларации за облагане на доходи през миналата година.

Според новите правила, ако хората подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., ще могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Освен това трябва не само да подадат по електронен път данъчната си декларация до 31 януари, но и да платят дължимото до същата дата.

Най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код. Припомнят от НАП. 

Дискусиите са закрити за тази страница