Проектът за нови котли на EVN Топлофикация навлезе във фазата на полагане на бетоновите фундаменти

Проектът на EVN Топлофикация в Пловдив за изграждане на 5 високоефективни водогрейни котли навлезе във фазата на подготовка на площадките за доставката на съоръженията съгласно установения график. В момента се извършва полагане на бетоновите фундаменти на командната зала на една от площадките в Отоплителна централа Юг. Дейностите на втората площадка в ТЕЦ Север са във фазата на стартиране на строително-монтажните работи. И на двете площадки дейността по изграждането е организирана спрямо хигиенните норми и предписания на Министерството на здравеопазването. Проектът, чиято първа копка беше на 19 ноември 2019 г. включва изграждане на 5 бр. нови водогрейни котли в ОЦ Юг и ТЕЦ Север с обща мощност 100 MW (мегавата).

Котлите, включително и пет 25-метрови комина, се доставят от Бош, компания с традиции в индустриалните отоплителни решения. Основната роля на съоръженията е за покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. Крайната цел е обезпечаване на пиковите мощности и гарантиране непрекъснатост на доставките на топлинна енергия за клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив.   EVN Топлофикация инвестира в новите котли 23 милиона лева, което е пореден ангажимент на компанията към модернизацията на централното топлоснабдяване в Пловдив. Чрез модерните съоръжения Пловдив ще има по-ефективно производство на топлинна енергия, по-чист въздух и нови инвестиции в местната икономика. Очаква се проектът да бъде завършен през 2021 г. EVN Топлофикация захранва с топлинна енергия и топла вода над 30 000 домакинства и бизнес клиенти в Пловдив. Дружеството управлява близо 200 км топлопреносна мрежа и над 1200 абонатни станции като за последните 10 години са изградени повече от 240 нови абонатни станции.

Дискусиите са закрити за тази страница