Продължава контролираното източване на язовир "Тича"

Язовир „Тича“ в Шуменска област прелива с 10 куб. м./ сек. Продължава контролираното източване на водоема през изпускателя с 18 куб.м./сек. Нивата на реките Камчия и Врана, в които се вливат водите на язовира са ниски и могат да поемат голямото количество водни маси.

От областната администрация съобщиха, че не се очаква голяма приливна вълна към язовира и опасност за населението няма. Въпреки това продължава наблюдението на критичните места.

Язовир „Кълново“ прелива с минимално количество от 0,5 куб. м./сек. вода, същевременно водоемът се източва от изпускателя с 0,4 куб.м./ сек. Водите от язовира се изливат в дере, което е добре почистено.

В язовир „Нови пазар 1″ има свободен обем, но се извършва контролирано изпускане.

Дискусиите са закрити за тази страница