Проверяват ВиК съоръженията във връзка с усложнена метеорологична обстановка

Във връзка с обилните снеговалежи, последвалата усложнена метеорологична обстановка от 26 февруари 2018 г., прекъсване на електрозахранването и обледяване на елекропроводите, захранващи водоснабдителните обекти, е възможно нарушаване на водоснабдяването в отделни населени места. По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от вчера се извършват огледи на водоснабдителните мрежи и съоръжения за констатиране на проблеми. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Към момента нарушено водоснабдяване има в населени места в областите Видин, Добрич, Силистра, Смолян, Стара Загора, Хасково и Шумен. Работи се по възстановяване на електрозахранванията. Водоснабдяването ще бъде възстановено при отстраняване на авариите. При нарушаване на водоподаването на населените места, потребителите могат да получат допълнителна информация на електронните страници или на дежурните телефони на ВиК операторите. Съгласно подадената информация от ВиК операторите към принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството, стопанисващи водоснабдителните язовири, всички съоръжения са в нормално експлоатационно състояние. Няма нарушения в подаваните водни количества за населените места. По разпореждане на министър Нанков нивото на тези язовири се наблюдава с оглед предстоящото снеготопене. 

Дискусиите са закрити за тази страница