Прием ограничава движението в столицата

От 14:00 часа до приключване на приема на 25.10.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Бачо Киро“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“, с изключение на гостите поканени на приема

„Център за градска мобилност” ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение автомобили, само по нареждане на отдел „Пътна полиция” при СДВР, за времето и мястото посочени по-горе, съгласно чл.171, т.5 от Закона за движението по пътищата.

Дискусиите са закрити за тази страница