Приблизително 500 кандидат-студенти подадоха документите си в НАТФИЗ

Приблизително 500 кандидат-студенти подадоха документите си в НАТФИЗ. Броят им се запази близо до статистиката от предходната година, но попълни всичките три нови пилотни специалности – бакалавърските Театрална продукция, Филмов и телевизионен дизайн и магистратурата Екранна режисура. Завишение показва интересът към възможностите за образование във факултет „Екранни изкуства“. Сериозно са се увеличили и желаещите да развият квалификациите си с магистърските програми в Академията. Новоприетите ще бъдат 220! 22 изпитни комисии с близо 70 преподаватели и 27 изпитни пространства (сцени, ателиета, студиа и т.н.) в трите сгради на Академията, се подготвят да оценят представянето на кандидат-студентите. Те ще разполагат с десет дни, от 1 до 10 септември, за да покажат най-доброто от себе си. Най-оспорвано, се очаква да бъде съревнованието между кандидат- актьорите, за местата в класовете на проф. Здравко Митков и проф. Снежина Танковска. През учебната 2018/2019 проф. Маргарита Младенова ще поеме първокурсниците в Режисура за драматичен театър, проф. Румен Рачев ще води клас Актьорство за куклен театър, проф. Светослав Кокалов – Сценография, проф. д-р Александър Илиев ще ръководи Театър на движението – Пантомима, проф. д.н. Камелия Николова – Театрознание и театрален мениджмънт, а д-р Петър Кауков, д-р Десислава Стойчева и доц. Веселин Ранков ще поемат новата програма Театрална продукция. Проф. д-р Станислав Семерджиев, проф. д-р Дочо Боджаков, проф. д- р Светослав Овчаров, проф. д.н. Мая Димитрова, доц. Иглена Русева, проф. д.н. Любомир Халачев, доц. д-р Емил Рашев, доц. д-р Елена Тренчева, доц. Росица Илиева и доц. Владислав Будинов ще водят основните дисциплини във факултет „Екранни изкуства“. НАТФИЗ пожелава на добър час на всички кандидат-студенти!

Дискусиите са закрити за тази страница