Прекратиха концесията на мина „Оброчище”

Енергийното министерство е прекратило договора за концесия на мина „Оброчище” заради неизплатени концесионни задължения, съобщиха от ведомството.

На 15 май миналата година в рудника е извършена проверка от експерти на МЕ, които дали срок от 30 дни на фирмата-собственик да изплати дължимите плащания за концесията в размер на 130 000 лева. До този момент обаче плащане не е постъпило.  

Договорът е влязъл в сила на 1 юни 1999 година. С него фирмата „Евроманган“ АД е получила правото да ползва подземни природни богатства – манганови руди чрез добив от находище „Оброчище – Северен участъук”.

Въпреки, че той е прекратен от „Евроманган” трябва да изплатят дължимата сума.

За служителите на рудника остава нерешен и проблема с неизплатените заплати. Такива не са превеждани от месец юни миналата година.

Дискусиите са закрити за тази страница