Предстоят планирани прекъсвания на тока в Западна България

Предстоят планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България в периода 2-5 април, включително. Това съобщиха от „ЧЕЗ Разпределение“. Дружеството осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването, може да се намери на интернет страницата на дружеството, в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

Дискусиите са закрити за тази страница