Предвижда се поскъпване на водата от 1 януари в почти цялата страна

От началото на следващата година се предвижда увеличение цените на водата в почти цялата страна с между 0,1 и над 9% – съобщават от Комисията за енергиийно и водно регулиране. На днешното обществено обсъждане стана ясно, че поскъпването ще е в 24 населени места, като най-скъпата вода ще плащат във Кърджали, Видин, Бургас и София. Най слабо е повишението в Пловдив.

Доклад, който беше разгледан на днешното обществено обсъждане в КЕВР показва, че от догодина, в сравнение с 2019, водата в Кърджали поскъпва с 9.26 %, в София-град – с 6,64 на сто. Увеличение се предвижда и за Перник, където в момента има режим на водата – 3,29 %.

За областите Кърджали, Видин, Габрово и Смолян увеличението на цените на ВиК услугите е между 6 и 9 процента. За Силистра и Добрич предложеното увеличение е съответно 4.27 и 2.75 процента, се посочва в доклада на КЕВР.

Четири области – Хасково, Търговище, Кюстендил и Пазарджик, са без приети бизнес-планове и за тях няма предстоящо увеличение на цените.

В някои области – като Разград, цените на ВиК услугите ще бъдат намалени.

Дискусиите са закрити за тази страница