Преговарящите от ЕС се споразумяха да улеснят трансграничния онлайн достъп до телевизионни и радиопрограми

Преговарящите от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета постигнаха политическо споразумение по предложеното законодателство относно авторското право върху телевизионните и радиопрограми.

С новите правни норми европейските радио- и телевизионни оператори ще могат по-лесно да предлагат някои предавания чрез услугите си за онлайн достъп до преки или непреки излъчвания, а операторите на услуги за препредаване ще бъдат облекчени при предлагането на повече радио- и телевизионни канали. Това споразумение е важна стъпка към постигане на един напълно функциониращ цифров единен пазар.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Днешното споразумение ще донесе двойна полза за европейското културно многообразие: гражданите ще имат по-добър достъп до богатото европейско съдържание, а творците и авторите ще получават подобаващо възнаграждение за създаваното от тях съдържание.“

Дискусиите са закрити за тази страница