Преброяване и по електронен път през 2021-ва година

При преброяването на населението и жилищния фонд след две години ще имаме възможност да се преброим по електронен път, без да допускаме преброители в дома си. Това ще става чрез попълването на електронна преброителна карта в интернет, а данните ще бъдат строго защитени, гарантира председателят на Националния статистически институт Сергей  Цветарски.

Комисията по икономическа политика в парламента даде началото на подготовката по преброяването през 2021-ва година като гласува законопроекта на първо четене. 

Очаква се около 60 % от населението да се самопреброи по електронен път, съобщи Сергей Цветарски и добави:

„Предвижда се да се създаде една цялостна, информационна система, която е основа, платформа за всички останали извадкови, репрезентативни изследвания, които провежда НСИ, но не само това, а информацията да стигне по най-добрия начин до всички ползватели, имаме предвид и бизнес, и управление, и граждани“.

Вече се работи по сигурността на информацията и защитата на базата данни, които ще се съберат, увери в допълнение Цветарски.

„През декември месец НСИ беше сертифициран по стандарта ISO27001, който е най-високият стандарт за информационна сигурност. Предстои през март месец да бъдем сертифицирани и на международно ниво, и това не са просто етикети, а зад тях стоят много, много дейности, които гарантират, на практика, сигурността на формацията“.

За традиционалистите ще остане възможността за попълване на въпросника от преброител. 

Преброяването ще се осъществи в периода 22 януари – 15 февруари 2021-ва година и ще струва на държавния бюджет повече от 38 милиона лева, които ще се заделят в предстоящите четири години.

Дискусиите са закрити за тази страница