Правят туристическа полиция?

Туристическа полиция ще гони нелоялните в бранша, ще изсветлява сектора и ще премахва порочните практики.

Такива са намеренията на управляващите, които подготвят нов закон за туризма. Не всички от бранша са съгласни със създаването на новото контролно звено. Властта ще затяга мерките в туризма с помощта на контролно звено. „Икономическа полиция” ще следи за неизрядните във всички сфери на туризма.

„Това ще бъдат органи, ще съблюдават дали се пречи на бизнеса, който работи на светло. По този начин ще изсветлим бранша и ще се види реално колко ние допринасяме за Брутния продукт и с колко да ни бъде увеличена сумата за реклама”, каза Илин Димитров, председател на комисията по туризъм в НС.

Ресторантьорът Здравко Василев предлага друго решение за справяне с нелоялната конкуренция в бранша.

„Просто държавата да бъде мой партньор и когато се появи на пазара някой, който е нелоялен, да съм този, който да отстоява интересите на бранша”, заяви той.

В бранша са на мнение, че промени са нужни, но най-вече в нормативната уредба. Именно нов закон подготвят и управляващите в парламента. Всички предстоящи законодателни промени в сферата на туризма ще се обсъдят с представителите на бранша.

Дискусиите са закрити за тази страница