Правителството обсъжда предложения за промени в КСО

Правителството ще обсъди на редовното си заседание в сряда проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
 
Министрите ще разгледат и проект на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. В дневния ред на заседанието е и приемането на Национална програма за закрила на детето за 2018 г.
 
Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбранатаза тази година. Ще бъдат одобрени и допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

Дискусиите са закрити за тази страница