Права за пенсиониране на българските граждани със стаж в ЕС

Пенсионна система

Като член на ЕС България прилага Регламент 1408/71 г., който уреждащ принципите и средствата за координация в областта на социалната сигурност. Този регламент гарантира на правоимащите лица (работещи, учещи, безработни, неработещи или пенсионери) правото им на обезщетения при всички социални рискове: болест, майчинство, здравно осигуряване, инвалидност, старост, безработица и смърт. От 2010г се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност и целят ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.