По-ниски такси в детските градини в Хасково

Кметът на Хасково Добри Беливанов отново предлага на общинския съвет да бъдат приети по-ниски такси за детските градини, съобщиха от общината. Предложението ще бъде подложено на обществено обсъждане, а в зала ще бъде разгледано през септември, уточниха от администрацията. Предложението на Беливанов е постоянната част от таксата за 2-4-годишните в града да стане 15 от 25 лв., а в селата – 10 от 15 лв. Диференцираната част пък ще е 1 лв. на присъствен ден и в града и селата. Разходите за храна при 5-6-годишните в града и селата става 1.75 лв. Изчисленията на администрацията показват, че общината ще поеме 60% от разходите. Преди лятната ваканция съветниците отхвърлиха искането на Добри Беливанов и приеха родителите да плащат само по 1 лв. на ден. По това решение на Общински съвет Хасково предстои произнасяне на съда.

Дискусиите са закрити за тази страница