По-ниски пенсии за новите пенсионери в края на следвашата година

С 20% по-ниски пенсии ще отпуска НОИ през последното тримесечие на 2021 г., сочат анализите и прогнозите на Държавното обществено осигуряване, съобщава БНР.

Тогава жените, родени в началото на 1960 година, които ще трябва да се пенсионират, ще получат втора пенсия от частните пенсионни дружества.

Очаква се по същата причина през 2040 г. НОИ да отпуска с до 25% по- ниски пенсии.

Изчисленията на осигурителния институт са направени при хипотезата, че 100% от осигурените, родени след 31 декември 1959 г., ще продължат да се осигуряват в двата стълба.

Това означава, че коефициентът на заместване на пенсията от НОИ към дохода, получаван преди това ще намалява и ще се задържи на около 34-35% до края на 2030 година. Сега този коефициент е 42 на сто.

Възможността за прехвърляне на осигуряването изцяло към НОИ ще оказва благоприятно влияние върху коефициента на заместване на дохода от първия стълб за хората, които ще изберат осигуряване само в НОИ.

За тях средният брутен коефициент на заместване ще бъде с около 10-процентни пункта по-висок.

По-ниските пенсии, които НОИ ще отпуска след 2021 година за хората, които ще изберат да продължават да се осигуряват и в частните фондове, е заради планираната пропорционална редукция, тъй като част от общата вноска е била прехвърлена към частните пенсионни фондове, избрани от хората.

83 на сто от пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2019 година, ще се увеличат, ако от 1-ви януари следващата година се направи преизчисление със средния осигурителен доход за 2019 година. Според разчетите на НОИ това би струвало над 3,79 милиарда лева. Прогнозата е от първия за годината Електронен бюлетин на осигурителната институция.

При този вариант на преизчисляване ще подлежат 1,994 милион трудови пенсии. За 1,65 милион от тях ще има значително увеличение, средно с 44%, но то ще струва по 316 милиона лева месечно повече на бюджета на НОИ. Например, ако през декември тази година дадена пенсия е 400 лв., през януари догодина тя вече би била 580 лв. 

Преизчисляването обаче няма да доведе до положителен резултат за повече от 300 хиляди пенсионери, в това число са 260 хиляди, които са с много малък осигурителен принос. За тях изчислената пенсия е много ниска, но получават доплащане от държавата до определения минимален размер. Положителен ефект няма да усетят и 40 хиляди възрастни, получаващи пенсии над тавана. Те ще продължат да получават до поставеното ограничение. 

На преизчисляване няма да подлежат около 150 хиляди пенсии, отпуснати за нетрудова дейност. 

 

Дискусиите са закрити за тази страница