Потреблението на ток расте по-бързо от производството му

отреблението на електроенергия продължава да се повишава с по-бърз темп от този на производството, показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От данните е видно, че към края на ноември потреблението на ток се увеличава с 4,2% на годишна база до 36,3 милиона мегаватчаса.

В същото време производството е 41,4 милиона мегаватчаса, което е увеличение от 1,63% спрямо януари – ноември 2016 година, предава Investor.bg.

Основната част от произведената електроенергия се реализира на вътрешния пазар. Износът е за малко повече от 5,1 милиона мегаватчаса, което е намаление от 13,4% на годишна база. Българските търговци не успяват вече втора година да преодолеят свиването на износа, макар и спадът да се забавя през последните месеци.

От данните на ЕСО е видно още, че основната част от произведената електроенергия се дължи на базовите централи. Тяхното производство се увеличава с почти 5% до 35,4 милиона мегаватчаса. Ръст има и по отношение на зелените централи като цяло.

Водните централи обаче намаляват своето производство – към края на ноември то достига до 3,1 милиона мегаватчаса, което е намаление от 27 на сто.

Преди дни беше публикуван доклад на Entso-E, организацията, която обединява операторите на преносни мрежи в Европа, за готовността за зимния сезон на Стария континент. Анализите на експертите показаха, че съоръженията в България са готови за студените месеци. Страната ни е ограничила работата на ВЕЦ-овете през сухите летни месеци и така е съхранила ресурс за зимата.

В най-студените зимни дни в началото на 2017 г. именно водните централи покриваха пиковото потребление. Страната ни изпита затруднения в активизирането на студения резерв при първата ледена вълна, а и не можа да си осигури аварийна помощ от съседните държави.

Дискусиите са закрити за тази страница