Помощи за отопление ще има за 252 000 лица и семейства

252 615 лица и семейства от 303 195 кандидати ще получат целева помощ за отопление през този зимен сезон от Агенция социално подпомагане.

Одобрените след изтичане на срока за кандидатстване са със 17% повече от миналата година, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Причината за това е промяната в наредбата за целево подпомагане.

Изплащането на помощта вече е започнало в пощенските станции. Тя е в размер на 465,90 лв. Отпуска се общо за 5 месеца.

След получаването на средствата обаче, следва и контрол за изразходването им по предназначение. Посещения по домовете на одобрените и проверка за доставката на твърдо гориво, както и справки за заплатените сметки за ток са част от механизмите за контрол.

При установяване на нарушение следва връщане на сумата, заедно с дължимите ѝ лихви, както и забрана за отпускане на целева помощ за отопление при следващо кандидатстване.

Дискусиите са закрити за тази страница