Подпомагане на доходите (Income Support)

Подпомагането на доходите осигурява помощ в минимален размер на тези между

16-годишна възраст и възрастта за право на държавен пенсионен кредит, които не

могат да работят на пълен работен ден и чиито доходи, включително обезщетенията

за социална сигурност, както и състоянието им, са под определения социален минимум.

Коментари

   Вашият коментар