Пловдив, Варна и Бургас изпревариха столицата по нови жилища

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. е 565, а новопостроените жилища в тях са 1 530 (табл. 1 от приложението). Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са със 103 повече, или с 22.3%, докато жилищата в тях намаляват с 221, или с 12.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 76.6%, с тухлена – 19.1%, с друга – 3.4%, и с панелна – 0.9%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.1%), следвани от жилищните кооперации (11.5%). През първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, жилищни кооперации и вили се увеличава, докато броят на новопостроените сгради от смесен тип намалява. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 89 сгради с 290 жилища в тях, Бургас – 70 сгради с 249 жилища, и Варна – 67 сгради с 349 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (37.3%), следват тези с две стаи (35.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.9%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. е 147.7 хил. кв. м, или с 5.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 2.6% до 97.3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 89.3 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 96.6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 258.0 кв. м, и Търговище – 240.5 кв. м, а най-малка – в областите Плевен – 73.3 кв. м, и Враца – 79.0 кв. метра.

Дискусиите са закрити за тази страница