Пластмасови опаковки на европейския пазар да могат напълно да се преработват

Всички пластмасови опаковки на европейския пазар да могат напълно да се преработват. Това е амбициозната цел, която Брюксел си поставя и тя трябва да бъде изпълнена до 2030 година. В момента по-малко от 30 % от пластмасовите отпадъци, които европейците произвеждат, се рециклират. Българският министър на околната среда Нено Димов заяви, че страната ни приветства приемането на Стратегията. По време на Българското европредседателство ще бъдат проведени дискусии по различните законодателни и незаконодателни мерки, заложени в стратегията.

„Всяка секунда 700 килограма пластмаса се изхвърля в океаните и моретата. Ако ЕС не промени политиката си, до 2050 година във водите ни ще има повече пластмаса, отколкото риба“. Това са пресметнали експертите на Еврокомисията, която представи тази седмица Стратегията за пластмасата – първата от много стъпки за справянето с проблема.

До миналата година страните от ЕС изпращаха над 80 процента от пластмасовите си отпадъци в Китай. От първи януари Пекин спря вноса, за да стимулира собствената си икономика. Сега Европа трябва да се справя сама.

Франс Тимерманс – зам.-председател на Европейската комисия: „Не можем да живеем без пластмасата, но тя може и да ни убие, ако не променим политиката си.“

Брюксел иска със законодателни и други мерки да направи рециклирането рентабилно за предприятията, да намали използването на найлоновите торбички и производството на отпадъци и да ограничи влагането на пластмасови микрочастици в продукти като козметичните, например.

Франс Тимерманс – зам.-председател на Европейската комисия: „Трябва са станем по-съзнателни, да променим навиците си. Един малък пример. Мнозина от вас имат деца, аз също. Ако им обясните, че производството на една пластмасова сламка отнема няколко секунди, използва се не повече от 5-10 минути, а после са нужди 500 години, за да се разгради… Ако им обясните, те няма да искат повече пластмасова сламка, а ще търсят други алтернативи“.

Дискусиите са закрити за тази страница