Пирин става проблем и за ЕК

Германската евродепутатка от групата на „Зелените“ Ска Келер изпрати писмо до Еврокомисията, в което настоява то да заеме ясна позиция по отношение на промените в плана за управление на национален парк „Пирин“, които нарушават европейските директиви.

„Национален парк „Пирин“ е част от Натура 2000, както и обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Новият 10-годишен план за управление променя сегашния, като значително се разширява комерсиализираната и туристическа зона на територията на парк „Пирин“, което позволява по-голямо застрояване и развитие на ски зони, включително узаконява вече същесвтуващи незаконни съоръжения. Съществуват притеснения, че вече изградените незаконни постройки са навредили на застрашена флора и фауна, както и че новият 10-годишен план няма да успее да защити ценната девствената природа и екосистема на парка“, пише още Ска Келер.

В края на своето писмо евродепутатката отправя запитване към Еврокомисията каква е оценката ѝ върху променения от Министерския съвет план за управление на парк „Пирин“.

Също така тя пита на какъв етап е разследването по изясняване на обстоятелствата по проблема. 

Дискусиите са закрити за тази страница