Петролният бранш представи Визия 2050 за развитие на сектора

На 18 и 19 април в София се проведе конференцията „Стратегия на рафиниращата индустрия до 2050 г.: преход за течните горива и възможности пред сектора“, част от официалния календар на българското председателство. Домакини на събитието бяха Европейската петролна асоциация (FuelsEurope) и Българската петролна и газова асоциация. Форумът беше открит от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и г-н Валентин Златев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Сред панелистите в дискусията бяха и г-н Тудор Константинеску, главен съветник Главна дирекция „Енергетика“ на Европейска комисия, както и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. Пред 100 делегати – представители на европейските и българските институции, депутати, експерти и представители на нефтената индустрия, Бела Келемен – президент, и Джон Купър – генерален директор на Еропейската петролна асоциация, представиха Визия 2050 за развитието на европейската петролна индустрия. В работата по разработването на визията участваха и компании, членове на FuelsEurope, които са част и от БПГА чрез своите поделения в България. Целите от визията са отправна точка и за разработването и внедряването на добри практики за повишаване на качеството на продуктите и за българските потребители. Водещи европейски експерти дискутираха бъдещето на течните горива, както и внедряването на нови технологии за производството на биогорива и използването на алтернативни източници на енергия. „Вярваме, че търсенето на течни горива няма да секне в дългосрочен план и има бъдеще за тях. Съвременните предизвикателства пред околната среда обаче повдигат множество въпроси, които трябва да бъдат адресирани своевременно от нефтената индустрия, правителствата и европейските институции. Декарбонизацията на транспортния сектор е например голямо предизвикателство и липсата на технологични алтернативи в авиацията, водния и тежкотоварния транспорт отново откроява съществената роля на течните горива в съвременния свят“, подчерта Валентин Златев. Членовете на FuelsEurope и БПГА – „Шел“ и „Лукойл“, представиха добри практики в развитието на нисковъглеродни технологии за течни горива и други петролни продукти – внедряването на най-големия в света завод да водородна електролиза в рафинерията на Шел в Райнланд, Германия, както и технологиите за нисковъглеродни горива и намаляване на емисиите в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Програмата на събитието продължи с официална вечеря за постоянните представители по енергетика на страните-членки на ЕС. Европейската петролна асоциация обединява 41 нефтени компании – на практка 100% от рафинериите в Европа и 75% от търговците на горива на континента. Членове на FuelsEurope членуват и в БПГА чрез своите поделения в България. Българската организация е единствената представителна за българския пазар като 16 членове имат общ пазарен дял около 75%.

Дискусиите са закрити за тази страница