Петков: Производителността в минерално-суровинния отрасъл е 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в България

Добивните предприятия в България се отличават с висока производителност, която е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на честването на Деня на миньора, организирано от Българската минно-геоложка камара. Той добави, че минерално-суровинната индустрия формира близо 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Директно наетите в отрасъла са над 22 000 човека, а общият брой на ангажираните в обслужващи бранша дейности достига до 120 000 души, уточни министърът. Министър Петков посочи, че добрите резултати се дължат на технологичното обновление, инвестициите в развитието на персонала, подобряването на условията на труд, въвеждането на модерна организация на труда, усъвършенстването на политиките за корпоративна социална отговорност и на трудолюбието на миньорите. Позовавайки се на намаляващия брой трудови злополуки в сектора, министърът подчерта, че е необходимо предприятията в бранша да продължат да инвестират в превенцията на трудовия травматизъм, да оценяват рисковете на работната среда и да предприемат ефективни мерки за тяхното намаляване. Той увери бранша, че в лицето на Министерството на труда и социалната политика има надежден партньор за подобряване на условията на труд и свеждане до минимум на трудовите злополуки. Винаги ще подкрепяме усилията на Българската минно-геоложка камара за осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве чрез повишаване на квалификацията на заетите в бранша и внедряването на най-добрите световни и европейски практики, каза още министър Бисер Петков.

Дискусиите са закрити за тази страница