Парламентът одобри на първо четене медийния закон на Пеевски

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
Вносители са депутати от ДПС, в това число и Делян Пеевски.
 
Промените предвиждат доставчиците на медийни услуги да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик и да декларират всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицата, които са го предоставили.
 
Освен това разпространителите на печатни издания трябва да декларират в Министерството на културата действителния собственик, както и броя на обекти за продажба на дребно.
 
Ако броят на обектите е 1/3 от всички обекти, ще се праща информация в Комисията за защита на конкуренцията. Депутатите решиха да се удължи срокът преди второ четене на промените и така те ще останат за есента.

Дискусиите са закрити за тази страница