Парламентът избра нов шеф на НЗОК

Парламентарната здравна комисия одобри единодушно кандидатурата на Дечо Дечев за управител на Здравната каса, предаде БГНЕС. По време на изслушването той заяви, че една от най-важните промени, които ще предприеме, е реформа в лекарствената политика. „В резултат на ежегодно повишаващия се ръст на разходите, главно за така наречените „иновативни лекарства“, се достигна до процентно отношение между тях и разходите за болнична помощ, непознати за никоя цивилизована държава. Предлагам на базата на международни признати критерии и ръководства за лечение да се остойностява лечението с най-висока ефикасност, която да стане референтна за дадената диагноза“, каза той.

Д-р Дечев предлага и обединяване на Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение на деца с касата заради непрекъснатите проблеми за пациентите, свързани с лечението в чужбина. „В момента близо 80% от разходите не отиват при екипа, извършил лечението. Тези суми се изразходват главно за логистика, придружители, печалба за болниците, в които се извършва лечението, и различни посредници лобисти. Тогава, когато има недостиг на капацитет за решаване на даден казус, същият да се реши на територията на България, като бъдат поканени съответни професионалисти от чужбина“, каза той.

До три месеца д-р Дечев се ангажира да предложи мерки по тези точки.

Дискусиите са закрити за тази страница