Парламентът задължи автобусите да имат колани

Депутатите гласуваха разпоредби в Закона за пътищата.

Така парламентът задължи автобусите да се оборудват с колани и видеорегистратор.Предложението бе внесено от депутатите от ГЕРБ Александър Ненков и Станислав Иванов.

„За“ гласуваха 79 депутати, „против“ не гласува нито един народен представител. 20 души обаче се въздържаха от глас.

С решението превозните средства, които са от категории D1, D1Е, D или DE, се задължават да се оборудват с видеорегистратор и обезопасителни колани.

Според предложенията се въвеждат и наказания, ако промените не се спазват. Нарушителите ги грозят глоба или с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Глоба или с имуществена санкция от 1500 лв. отнася превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите.

50 лв. ще е глобата за пътниците, ако не слагат колан в автобусите.

Дискусиите са закрити за тази страница