От прокуратурата с последна информация за проверките на къщите за гости

От пресцентъра на прокуратурата разпространиха съобщение до медиите.

То е във връзка с течащите проверки на къщи за гости по мярка 311 по Програмата за развитие на селските райони. Публикуваме съобщението без редакторска намеса:

„По повод изявления на министър Румен Порожанов, свързани с „разпоредени 100 %- ви проверки на къщите за гости“ и постъпили запитвания от медии в тази връзка, пресцентърът на ПРБ съобщава следното:

На 23.04.2019 г. по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, на Главна дирекция “ Национална полиция“ – МВР са възложени проверки на всички проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 г. – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с предмет – изграждане/модернизиране на туристически обекти – жилищни сгради (къщи) за гости. Проверка е разпоредена и на всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността на бенефициентите.

Проверките се извършват в рамките на правомощията на прокуратурата, възложени са на органите на МВР и не се осъществяват съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите, нито с Държавен фонд „Земеделие“.

Предметът на проверките обхваща и работата на тези държавни органи по програмите, финансирани от Европейския съюз“

Дискусиите са закрити за тази страница